Přeskočit na obsah
online

ÚVODNÍ KONFERENCE

Vzhledem ke (končící) covidové pandemii se úvodní konference projketu Svět, kde si sousedé pomáhají, konala online. Zúčastnili se jí jak leadpartneři projketu, tak celá partnerská síť.

Aufgrund der (beendenden) Covid-Pandemie fand die Einführungskonferenz des Weltprojekts, bei dem sich Nachbarn gegenseitig helfen, online statt. An ihm nahmen sowohl die Projektleiter als auch das gesamte Partnernetzwerk teil.