Přeskočit na obsah
Domů » tiskové zprávy

tiskové zprávy

Tisková zpráva / Pressebericht 02 /2022

Myšlenka natočit a zdokumentovat česko-německé vztahy v této oblasti se nabízela už ze samotné bilingvní podstaty projektu. Velmi zásadní vliv na tento počin měla především realizovaná mezigenerační setkání, kde mezi sousedy docházelo k výměně zkušeností a vzpomínek. A právě o zachycení vzpomínek půjde v dokumentu především.