Přeskočit na obsah
mezigenerační setkání se sousedy na téma / Generationentreffen mit Nachbarn zum Thema

POŘÁDÁNÍ ZÁVODU / EIN RENNEN ORGANISIEREN

4. srpna 2021 jsme se sešli ve Varnsdorfském Klubu seniorů Pohádka společně se seniory a pořadateli krásnolipského Cross Parkmaratonu. Povídali jsme si o tom, jaké to je pořádat závod a jak by senioři mohli pomoci jako dobrovolníci. Mnoho z přítomných seniorů se přihlásilo, aby při pořádání závodu mohlo být nápomocno.

Am 4. August 2021 trafen wir uns im Varnsdorfer Seniorenclub Pohádka zusammen mit Senioren und Organisatoren des Cross Park Marathon Krásná lípa. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, ein Rennen zu veranstalten und wie Senioren als Freiwillige helfen können. Viele der anwesenden Senioren meldeten sich bei der Organisation des Rennens an.