Přeskočit na obsah
mezigenerační setkání se sousedy na téma / Generationentreffen mit Nachbarn zum Thema

SVATOMARTINSKÉ ROHLÍČKY / SKT. MARTINSBRÖTCHEN

Komunitní akce pořádáme u nás na severu tak, že nejprve něco společně připravíme, z čeho později mají užitek ostatní. 10. listopadu 2021 jsme v klubu seniorů společně s našimi babičkami a dědečky napekli svatomartinské rohlíčky. Abychom je druhý den, na svátek, mohli rozdat dětem po bohoslužbě v kostele.

Wir organisieren Community-Events in unserem Norden, indem wir zunächst gemeinsam etwas vorbereiten, was später anderen zugute kommt. Am 10. November 2021 haben wir gemeinsam mit unseren Omas und Opas im Seniorenclub Martinsbrötchen gebacken. Damit wir sie den Kindern am nächsten Tag, am Fest, nach dem Gottesdienst geben können.