Přeskočit na obsah
účast na akci / Veranstaltungsteilnahme

Obnova svátku Sv. Martina / WiederBelebung des St. Martin-Festes

Workshop na téma Angažovaný region proběhl – vzhledem ke znovu obnovené pandemické situaci – online. Vidět jsme se osobně nemohli, ale i tak jsme vygenerovali spoustu nápadů na rozšíření naší dosavadní spolupráce. Prezentovali jsme rozpracovanou webovou aplikaci Seniore a poskytli jsme si zpětnou vazbu, která povede k tomu, aby aplikace co nejlépe rozšiřovala Svět, kde si sousedé pomáhají.

Der Workshop zum Thema engagierte Region fand – aufgrund der erneut verschlechterten Pandemie-Situation – online statt. Wir konnten uns zwar nicht persönlich treffen, haben aber trotzdem viele Ideen entwickelt, um unsere bestehende Zusammenarbeit auszubauen. Wir präsentierten die entwickelte APP Seniore und gaben Feedback, das dazu führen wird, dass die Anwendung die Welt erweitert, in der sich Nachbarn helfen.