Přeskočit na obsah
účast na akci / Teilnahme an der Veranstaltung

sternwarte sohland / hvězdárna sohland

Někdy je dobré se sejít se sousedy jen tak si popovídat nad tématem, o kterém bychom se jinak ani nebavili. Přesně to se stalo 30.5.2022 v Lebenstraume v Neugersdorfu (Sasko), kde se sešli sousedé-senioři z Varnsdorfu, Neugersdorfu i Neukirchu, aby si připomněli vznik a rozvoj sluneční soustavy za pomoci fotografií pořízených nedalekou hvězdárnou v Sohlandu.

Manchmal ist es gut, sich mit Nachbarn zu treffen, nur um über ein Thema zu sprechen, über das wir sonst nicht einmal sprechen würden. Genau das geschah am 30.5.2022 im Lebenstraum in Neugersdorf (Sachsen), wo sich Nachbarn-Senioren aus Varnsdorf, Neugersdorf und Neukirch versammelten, um mit Hilfe von Fotografien der nahe gelegenen Sternwarte in Sohland an die Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems zu erinnern .