Přeskočit na obsah
účast na akci / Teilnahme an der Veranstaltung

Tour de zeleňák

Děti a senioři, Češi a Němci, jeden cyklistický závod ve Šluknovském výběžku. To jsou společné jmenovatele dětských závodů Tour de Zeleňák, kterého jsme se s projektem Sousedé-Nachbarn účastnili 3. září v Rumburku. Senioři a dobrovolníci z obou stran hranice pomohli s organizací dětských závodů a slunné odpoledne v Rumburku jsme si všichni náležitě užili.

Kinder und Senioren, Tschechen und Deutsche, ein Radrennen in Schluckenauer Zipfel. Das sind die gemeinsamen Nenner des Kinderrennens Tour de Zeleňák, an dem wir mit dem Projekt Sousedé-Nachbarn am 3. September in Rumburk teilgenommen haben. Senioren und Freiwillige von beiden Seiten der Grenze halfen bei der Organisation der Kinderrennen und wir alle genossen den sonnigen Nachmittag in Rumburk sehr.