Přeskočit na obsah

Často vytváříme různé věci, učíme se řemeslům, pomáháme, kde to jen lze. Proto je někdy pěkné se prostě jen se sousedy posadit a poslechnout si libé tóny špičkového hudebního tělesa. Přesně tak se stalo, když se setkali sousedé – senioři z Varnsdorfu, Neukirchu i Ebersbachu na jinak veřejnosti nepřístupném zámku v Hainewalde. Byla pro ně připravena speciální prohlídka a poslech koncertu v rámci známého sousedského festivalu Mandava Jazz.

Wir basteln oft, lernen Kunsthandwerk und helfen, wo wir können. Deshalb ist es manchmal schön, sich einfach mit den Nachbarn hinzusetzen und den lieblichen Klängen eines erstklassigen Musikensembles zu lauschen. Genau das geschah, als sich Nachbarn – Senioren aus Varnsdorf, Neukirch und Ebersbach – auf dem sonst unzugänglichen Schloss in Hainewald trafen. Im Rahmen des bekannten Mandava Jazz Festivals wurde für sie eine spezielle Tournee und ein Konzert vorbereitet.