Přeskočit na obsah

Sešli jsme se v prostorách Místní akční skupiny Český sever, což má svůj důvod. MAS působí jako facilitátor regionálního rozvoje a ke stejnému účelu slouží i naše nová aplikace. Obnovujeme svět, kde si sousedé pomáhají společně. Na workshopu, který se konal koncem listopadu 2022, a zabýval se SMARTIFIKACÍ REGIONU jsme představili novou aplikaci Seniore a všechny její funkcionality. Aplikace umí propojit sousedy a organizace za tím účelem, aby si mohli pomoci. Především slouží pro rozvoj dobrovolnictví – umožňuje organizacím najít pomocníky na své akce. Workshopu se účastnili jak zástupci organizací, tak i potenciální dobrovolníci (především z řad seniorů). Kromě představení sloužil workshop i testovacím způsobem. Zjistili jsme, jaké nedostatky ještě uživatelé aplikace nalezli a podle nich ještě proběhne další programování.

Wir trafen uns in den Räumlichkeiten der Lokalen Aktionsgruppe Tschechischer Nord, die ihren eigenen Grund hat. Die LAG fungiert als Vermittler der regionalen Entwicklung, und unsere neue Anwendung dient demselben Zweck. Wir schaffen eine Welt, in der sich Nachbarn gegenseitig helfen. Auf einem Workshop Ende November 2022 haben wir die neue Seniore-App mit all ihren Funktionalitäten vorgestellt. Die App kann Nachbarn und Organisationen miteinander verbinden, um sich gegenseitig zu helfen. Sie dient vor allem der Förderung der Freiwilligentätigkeit – sie ermöglicht es Organisationen, Helfer für ihre Veranstaltungen zu finden. Der Workshop wurde sowohl von Vertretern von Organisationen als auch von potenziellen Freiwilligen (hauptsächlich Senioren) besucht. Der Workshop diente nicht nur der Einführung, sondern auch als Testlauf. Wir haben herausgefunden, welche Mängel die Nutzer der Anwendung noch gefunden haben, und die weitere Programmierung wird entsprechend erfolgen.