Přeskočit na obsah

Muzika k sousedským vztahům odnepaměti patří. Co by to bylo za sousedy, kdyby si spolu jednou za čas pěkně nezatancovali. V česko-německém pohraničí však na takovéto akce už zhruba 100 let nejsme zvyklí, byť přeshraniční zábavy ještě na začátku minulého století tu nebyly ničím nevídaným. Tuto tradici se nám daří obnovit. Sousedé se sjeli z Varnsdorfu, Krásné lípy, Jiřetína, Ebersbachu, Neugersdorfu, Neukirch/Lausitz i Seifenesdorfu do klubu Pohádka ve Varnsdorfu. Přednášku o sousedské muzice z obou stran hranice připravil známý místní znalec a muzikant Norbert Heidler, který následně přešel od slov k činům a muziku českou i německou nám zprostředkoval přímo. Sousedé přinesli i dárky do tomboly, a vzhledem k datu, přišel i Mikuláš s čertem a andělem!

Musik war schon immer ein Teil der Nachbarschaftsbeziehungen. Was wären sie für Nachbarn, wenn sie nicht ab und zu miteinander tanzen würden? In der tschechisch-deutschen Grenzregion sind wir jedoch seit etwa 100 Jahren nicht mehr an solche Veranstaltungen gewöhnt, auch wenn grenzüberschreitende Unterhaltung zu Beginn des letzten Jahrhunderts keine Seltenheit war. Es ist uns gelungen, diese Tradition wiederzubeleben. Nachbarn aus Varnsdorf, Krásná Lípa, Jiřetín, Ebersbach, Neugersdorf, Neukirch/Lausitz und Seifenesdorf kamen zum Seniorenclub in Varnsdorf zusammen. Ein Vortrag über Nachbarschaftsmusik von beiden Seiten der Grenze wurde von dem bekannten lokalen Experten und Musiker Norbert Heidler vorbereitet, der dann von Worten zu Taten überging und uns tschechische und deutsche Musik direkt vorstellte. Die Nachbarn brachten auch Geschenke für die Tombola mit, und angesichts des Datums kam auch der Nikolaus mit einem Teufel und einem Engel!