Přeskočit na obsah

Všechno hezké jednou končí. Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ realizoval v letech 2021 a 2022 přes dva tucty společných akcí, na kterých se potkali sousedé z dvou stran česko – německé hranice Šluknovského výběžku a Oberlausitz. Sousedé, kteří by se nebýt tohoto projektu nikdy nepotkali. Nejen, že jsme se sešli, ale jako sousedé jsme na mnoha událostech i aktivně pomohli jako dobrovolníci. Aplikovali jsme tak na západ od našich hranic poměrně běžnou praxi dobrovolnictví seniorů. Na závěrečné konferenci jsme si shrnuli, co vše proběhlo a realizovali i vyhodnotili zpětnou vazbu účastníků našich akcí. Svělou zprávou je to, že jsou bez výjimky spokojeni, projekt jim přinesl nová přátelství a rozšířil obzory. Závěrečnou konferenci jsme ukončili poslechem jazzových hitů v podání místního pianisty. Na projekt „Sousedé – Nachbarn“ budeme všichni rádi vzpomínat.

Alle guten Dinge haben einmal ein Ende. In den Jahren 2021 und 2022 werden im Rahmen des Projekts „Eine Welt, in der Nachbarn einander helfen“ mehr als zwei Dutzend gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt, bei denen sich Nachbarn von beiden Seiten der tschechisch-deutschen Grenze des Schluckenauer Sporns und der Oberlausitz treffen. Nachbarn, die sich ohne dieses Projekt nie begegnet wären. Wir haben uns nicht nur getroffen, sondern als Nachbarn auch aktiv als Freiwillige bei vielen Veranstaltungen geholfen. Wir haben also die relativ weit verbreitete Praxis der Freiwilligenarbeit von Senioren westlich unserer Grenze angewandt. Auf der Abschlusskonferenz fassten wir zusammen, was alles stattgefunden und umgesetzt worden war, und werteten das Feedback der Teilnehmer unserer Veranstaltungen aus. Die gute Nachricht ist, dass sie ausnahmslos zufrieden sind, das Projekt hat ihnen neue Freundschaften gebracht und ihren Horizont geweitet. Zum Abschluss der Konferenz hörten wir Jazz-Hits, die von einem lokalen Pianisten vorgetragen wurden. Das Projekt „Nachbarn – Nachbarn“ wird uns allen in guter Erinnerung bleiben.