Přeskočit na obsah
Domů » Novinky-nachrichten » Tisková zpráva 3: Propojení sousedů

Tisková zpráva 3: Propojení sousedů

Všichni sousedé ve Varnsdorfu a okolí se během letošního léta mohli účastnit aktivit, nabízených projektem „Svět, kde si sousedé pomáhají“.

Díky mírnému ústupu pandemie Covid-19  se projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ podařilo vytvořit příležitosti pro skutečná sousedská setkání. A právě mezigenerační setkání, workshopy a další aktivity, při kterých se mohou sousedé poznat, jsou hlavním posláním celého projektu. 

Zatím největší uskutečněnou akcí byl workshop „Digitální sousedé“, který se konal v půlce srpna ve varnsdorfském pivovaru Kocour. V rámci workshopu proběhlo krátké shrnutí, k čemu projekt slouží, a promluvili také starostové Varnsdorfu a Neukirchu. Pracovalo se hlavně na nových nápadech, které by mohli vylepšit webovou aplikaci. Tato aplikace bude součástí projektu a měla by sloužit k propojování sousedů a nejrůznějších např. volnočasových nebo dobročinných organizací. 

Citace Rolanda Sollocha, starosty města Varnsdorf: „Jsem moc rád, že v rámci našeho města a okolí působí projekt, jako jsou Sousedé (zkratka pro „Svět, kde si sousedé pomáhají“). Myslím si, že nyní lidem nic nebrání v tom, aby se potkávali a rozvíjeli své sousedské vztahy naplno. Nápad přenést celou myšlenku projektu do digitální podoby a umožnit tak propojení s dalšími organizacemi, považuji za velmi přínosný. Těším se, až se to celé rozběhne a budeme zase o kousek dál před ostatními.“

Velmi plodné odpoledne strávené v pivovaru Kocour se neslo v přátelském duchu za hojné účasti českých a německých sousedů. Z celé akce si team „Sousedů“ odnáší cenné poznatky, které budou využity při vývoji webové aplikace. A jak to na workshopu vypadalo, můžete posoudit sami zde na videu https://www.youtube.com/watch?v=y4JBh6BdjVA&t=8s

Mezi další aktivity, které „Sousedé“ v létě realizovali, bylo zapojení seniorů z varnsdorfského klubu Pohádka do organizace běžeckého závodu. Ještě před samotným závodem se uskutečnilo setkání v klubu Pohádka. Toho se, vedle zástupce Sousedů, zúčastnila také hlavní pořadatelka akce CrossPark Maraton, paní Mariana. Příjemně strávené odpoledne vyvrcholilo nečekaným a pro nás velmi pozitivním zájmem seniorů o účast v organizačním teamu. Během samotného závodu CrossPark Maraton, který se uskutečnil poslední srpnovou sobotu v Krásné Lípě, se senioři zcela přirozeně zapojili mezi členy realizačního teamu. Také díky jejich dobré náladě se nevydařené počasí dalo lépe snášet. Věříme, že i pro samotné závodníky to bylo příjemné zpestření. Dobrá zpráva nakonec je, že paní Mariana projevila zájem o zapojení seniorů i v dalších ročnících.

Kontakt pro média: Josef Pešek; PR manager projektu; „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen”; jos.pesek1979@gmail.com

Web projektu: www. sousede-nachbarn.org/

Financování projektu: Projekt je podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Patron projektu: město Varnsdorf; www.varnsdorf.cz

Partner projektu: Valtenberg Wichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

Alle Nachbarn in Varnsdorf und Umgebung konnten in diesem Sommer an den Aktivitäten des Projekts „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“ teilnehmen.

Dank des leichten Rückzugs der Covid-19-Pandemie ist es dem Projekt „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“ gelungen, Möglichkeiten für echte Nachbarschaftstreffen zu schaffen. Generationsübergreifende Treffen, Workshops und andere Aktivitäten, bei denen sich Nachbarn kennenlernen können, sind die Hauptaufgabe des gesamten Projekts.

Die bisher größte Veranstaltung war der Workshop „Digitale Nachbarn“, der Mitte August in der Varnsdorfer Brauerei Kocour stattfand. Der Workshop gab einen kurzen Überblick über das Projekt, mit Beiträgen der Bürgermeister von Varnsdorf und Neukirch. Die Arbeit konzentrierte sich hauptsächlich an neue Ideen, die die Web-App verbessern könnten. Diese App wird Bestandteil des Projekts sein und sollte verwendet werden, um Nachbarn und verschiedene z.B. Freizeit- oder Wohltätigkeitsorganisationen zu verbinden.

Zitat von Roland Solloch, Bürgermeister von Varnsdorf: „Ich freue mich sehr, dass es in unserer Stadt und Umgebung ein Projekt gibt, wie zum Beispiel Nachbarn (Abkürzung für „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“). Ich denke, dass jetzt die Menschen nichts daran hindert, die nachbarschaftlichen Beziehungen zu pflegen und zu entwickeln. Mir gefällt der Einfall, die gesamte Idee des Projekts in digitale Form zu bringen, um es mit anderen Organisationen zu verbinden. Ich freue mich auf die App und ihr Innovationspotenzial.“

Ein sehr schöner Nachmittag in der Kocour-Brauerei wurde in einer freundlichen Atmosphäre mit vielen tschechischen und deutschen Nachbarn verbracht. Aus der gesamten Veranstaltung nimmt das Team „Nachbarn“ ein wertvolles Wissen mit, das bei der Entwicklung der Web-App verwendet wird. Und wie der Workshop aussah, können Sie selbst hier im Video beurteilen, https://www.youtube.com/watch?v=y4JBh6BdjVA&t=8s

Zu den weiteren Aktivitäten, die „Nachbarn“ im Sommer organisierten, gehörte die Beteiligung von Senioren des Clubs Pohádka aus Varnsdorf an der Organisation eines Wettlaufes. Vor dem Wettlauf selbst fand ein Treffen in Pohádka statt. Daran nahmen neben den Senioren auch die Hauptorganisatorin des CrossPark Marathon, Frau Mariana, teil. Ein angenehmer Nachmittag gipfelte in einem unerwarteten und für uns sehr positiven Interesse der Senioren an der Teilnahme am Organisationsteam. Beim CrossPark Marathon selbst, der am letzten Samstag im August in Krásná Lípa stattfand, gehörten dann Senioren zu den Mitgliedern des Umsetzungsteams. Auch dank ihrer guten Laune war das schlechte Wetter leichter zu ertragen. Wir glauben, dass es auch für die Renner selbst eine angenehme Abwechslung war. Am Ende kam die gute Nachricht, dass Frau Mariana Interesse daran gezeigt hat, die älteren Menschen auch in den folgenden Jahren einzubeziehen.

Kontakt für die Medien: Josef Pešek; PR Manager des Projektes „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“; jos.pesek1979@gmail.com

Webseite des Projektes: www. sousede-nachbarn.org/

Finanzierung: Das Projekt ist durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 gefördert.

Leadpartner des Projektes: Stadt Varnsdorf; www.varnsdorf.cz 

Projektpartner: Valtenberg Wichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *