Přeskočit na obsah
Domů » Novinky-nachrichten » Tisková zpráva 5: Film

Tisková zpráva 5: Film

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ letos uvede filmový dokument o historii vztahů v oblasti česko-německého pohraničí.

Neziskový projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ působí na obou stranách hranice Šluknovského výběžku a zabývá se hlavně organizací mezigeneračních setkání, workshopů apod. Myšlenka natočit a zdokumentovat česko-německé vztahy v této oblasti se tedy nabízela už ze samotné bilingvní podstaty projektu. Velmi zásadní vliv na tento počin měla především realizovaná mezigenerační setkání, kde mezi sousedy docházelo k výměně zkušeností a vzpomínek. A právě o zachycení vzpomínek půjde v dokumentu především.

Kde se vzal a čím se zabývá projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“?

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ začal ve Šluknovském výběžku působit v lednu 2020 roku a má za sebou již řadu povedených akcí na obou stranách hranice. Hlavní záštitu nad projektem drží město Varnsdorf a partnerem na německé straně je neziskový spolek Valtenbergwichtel, který sídlí v saském Neukirchu. 

Primárním cílem projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ je mezigenerační propojení sousedů na obou stranách hranice. Tento cíl je naplňován prostřednictvím pořádání vlastních akcí, případně partnerstvím na akcích dalších subjektů. Kromě pořádání či podílení se na aktivitách v okolí se projekt také zavázal vyvinout webovou aplikaci určenou všem sousedům ve zmíněné oblasti. 

Mezi konkrétní aktivity, které projekt realizoval, patří například workshop pořádaný v pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, jehož cílem bylo vygenerovat nápady pro rozvoj webové aplikace. Dále třeba zapojení varnsdorfských seniorů do organizace Krásnolipského maratonu nebo připojení se k 10. ročníku Dne pěší turistiky v Saském Neukirchu. V letošním roce má projekt naplánováno třináct různorodých akcí a všechny jsou dohledatelné na webu www.sousede-nachbarn.org.

Filmový dokument jako prostředek k obnově přeshraničních vztahů.

Výše uvedený filmový dokument již vzniká, a to na obou stranách hranice. Smyslem celého konání je zachytit vyprávění lidí, kteří na hranici prožili většinu svého života. V praxi ti nejstarší vyprávějí a ty nejmladší se ptají. Nesporným kladem a jedinečností je to, že celý film vzniká ve šluknovském regionu. To znamená, že nejen účinkující, ale také tvůrci jsou místní obyvatelé.

Na naší straně hranice vyprávějí příběhy lidé, kteří žijí ve Šluknovském výběžku, případně přilehlých oblastech v Lužických horách či Českém Švýcarsku. Německou část příběhu vyprávějí naši sousedé ze Svobodného státu Sasko, konkrétně pak regionu Horní Lužice (Oberlausitz). 

U nás dokument připravují studenti Biskupského gymnázia Varnsdorf pod dohledem zkušené profesorky dějepisu, paní Kláry Mágrové, a za profesionálního vedení filmaře Rudy Živce. Na německé straně film připravuje mládež z filmového spolku „Spurensucher“. Ve finále budou tedy premiéry dvě, jedna do prázdnin u nás a druhá v září v Německu.

Citace, Michala Svobody, koordinátora projektu: „Moje dojmy z prvních natáčení jsou velmi pozitivní. Je neuvěřitelné, co všechno už zdejší lidé v proudu času zažili. Myslím si, že každé takové svědectví má svoji neuvěřitelnou výpovědní hodnotu, kterou je velmi důležité zachytit.“

Kontakt pro média: Josef Pešek; PR manager projektu; „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“; jos.pesek1979@gmail.com

Web projektu: www.sousede-nachbarn.org

Financování projektu: Projekt je podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Patron projektu: město Varnsdorf; www.varnsdorf.cz

Partner projektu: Valtenberg Wichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

Das Projekt „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“ präsentiert in diesem Jahr eine Filmdokumentation über die Geschichte der Beziehungen im deutsch-tschechischen Grenzgebiet.

Das gemeinnützige Projekt „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“ ist auf beiden Seiten des Schluckenauer Gipfels tätig und befasst sich hauptsächlich mit der Organisation von Generationentreffen, Workshops usw. Die Idee, die tschechisch-deutschen Beziehungen in dieser Region zu filmen und zu dokumentieren, war also von Anfang an wegen der Zweisprachigkeit des Projekts aktuell. Einen ganz wesentlichen Einfluss auf diese Aktivität hatten die Generationentreffen, bei denen ein Erfahrungs- und Erinnerungsaustausch zwischen den Nachbarn stattfand. Und es ist das Festhalten von Erinnerungen, worauf sich das Dokument konzentriert.

Wie sieht die Geschichte des Projektes „Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“ aus und womit beschäftigt sich das Projekt? 

Das Projekt „Eine Welt, in der sich die Nachbarn helfen“ begann in dem Schluckenauer Zipfel im Januar des letzten Jahres und hat bereits eine Reihe erfolgreicher Veranstaltungen auf beiden Seiten der Grenze umgesetzt. Die Schirmherrschaft über das Projekt hat die Stadt Varnsdorf, der Partner auf der deutschen Seite ist der gemeinnützige Verein Valtenbergwichtel e.V. aus der sächsischen Gemeinde Neukirch.

Das Hauptziel des Projektes „Eine Welt, in der sich die Nachbarn helfen“ ist eine generationsübergreifende Zusammenarbeit von Nachbarn auf beiden Seiten der Grenze. Dieses Ziel wird durch die Veranstaltung eigener Aktivitäten und durch Teilnahme an Aktivitäten weiterer Subjekte erreicht. Neben der Organisation und Teilnahme an Aktivitäten in der Umgebung entwickelt das Projekt auch eine Web-App für alle Nachbaren in der Umgebung. 

Zu den konkreten Aktivitäten des Projekts gehört beispielsweise ein in der Brauerei Kocour in Varnsdorf organisierter Workshop, dessen Ziel war es, die Ideen für die Entwicklung einer Webapp zu generieren. Darüber hinaus war es zum Beispiel die Beteiligung der Varnsdorfer Senioren bei der Organisation des Marathons in Krásná Lípa oder die Teilnahme am 10. Wandertag im sächsischen Neukirch. Für dieses Jahr sind dreizehn verschiedene Veranstaltungen geplant, die alle unter www.sousede-nachbarn.org zu finden sind.

Ein Filmdokument als Mittel zur Wiederherstellung grenzüberschreitender Beziehungen.

Die oben erwähnte Filmdokumentation wird bereits auf beiden Seiten der Grenze gedreht. Der Zweck der gesamten Veranstaltung ist es, die Geschichten von Menschen festzuhalten, die den größten Teil ihres Lebens an der Grenze verbracht haben. In der Praxis erzählen die Ältesten und die Jüngsten fragen. Der unbestreitbare Vorteil und die Einzigartigkeit der Aktivität besteht darin, dass der gesamte Film in der Schluckenauer Region gedreht wird. Das bedeutet, dass nicht nur die Interviewten, sondern auch die Filmmacher Einheimische sind.

Auf der tschechischen Seite der Grenze werden Geschichten von Menschen erzählt, die im Schluckenauer Zipfel oder in den angrenzenden Gebieten im Lausitzer Gebirge oder in der Böhmischen Schweiz leben. Den deutschen Teil der Geschichte erzählen unsere Nachbarn aus dem Freistaat Sachsen, genauer gesagt aus der Oberlausitz.

In Tschechien wird der Dokumentarfilm von Schülern des Bischofsgymnasiums Varnsdorf unter der Aufsicht der erfahrenen Geschichtslehrerin, Frau Klára Mágrová, und unter professioneller Anleitung des Filmemachers Ruda Živec vorbereitet. Auf deutscher Seite wird der Film von Jugendlichen des Filmvereins „Spurensucher“ vorbereitet. Es wird also zwei Premieren geben, eine vor den Sommerferien in Tschechien und die andere im September in Deutschland.

Zitat, Michal Svoboda, Projektkoordinator: „Meine Eindrücke von den ersten Dreharbeiten sind sehr positiv. Es ist unglaublich, was die Einheimischen im Laufe der Zeit erlebt haben. Ich denke, jede solche Aussage hat einen unglaublichen Aussagewert, den wir festhalten sollten.“

Medienkontakt: Josef Pešek; PR-Projektleiter; „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen“; jos.pesek1979@gmail.com

Webseite des Projektes: www.sousede-nachbarn.org

Leadpartner: Stadt Varnsdorf; www.varnsdorf.cz

Projektpartner: Valtenbergwichtel e. V.; www.valtenbergwichtel.de/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *