Přeskočit na obsah
Domů » Novinky-nachrichten » Tisková zpráva 6: Projekt „Sousedé“ se činí a chystá premiéru filmu Hranice.

Tisková zpráva 6: Projekt „Sousedé“ se činí a chystá premiéru filmu Hranice.

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ byl aktivní na obou stranách hranice Šluknovského výběžku i letos na jaře. Rozvoj přeshraničních vztahů a nová partnerství s dalšími organizacemi patří mezi jeho hlavní cíle. Kromě této primární činnosti se „Sousedé“ chystají na uvedení první části vlastního dokumentárního filmu. Premiéra filmu Hranice proběhne 23. června od 17 hodin, v kině Centrum Panorama, ve Varnsdorfu. Vstup na premiéru je zdarma.

Historické okénko, aneb kde se vzali „Sousedé“

Projekt „Svět, kde si sousedé pomáhají“ začal ve Šluknovském výběžku fungovat od loňského ledna a má za sebou řadu uskutečněných akcí na obou stranách hranice. Hlavním patronem projektu je město Varnsdorf a partnerem na německé straně je neziskový spolek Valtenbergwichtel. Projekt je podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Primárním cílem projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ jsou mezigenerační propojení sousedů na obou stranách hranice a rozvoj sítě neziskových projektů v této oblasti. Jedním z nástrojů, který má výše uvedenému v budoucnosti napomáhat, je chytrá webová aplikace. Její spuštění proběhne do konce letošního roku. Více o aplikaci je možné se dozvědět zde https://seniore.org/

Aktivity projektu a rozvoj sítě vztahů.

V rámci letošního jara „Sousedé“ zorganizovali nebo se zúčastnili několika povedených akcí. Například v březnu to bylo setkání v klubu seniorů Pohádka, jehož obsahem byla tematická přednáška o cestě do Santiaga de Compostela. Koncem dubna se „Sousedé“ vypravili na návštěvu do Wohnpark Spreequelle v Ebersbachu, kde proběhlo tradiční pálení čarodějnic. Velmi povedenou akci potrhla i soutěž čarodějných masek, které se někteří ze sousedů zúčastnili. Květnový bleší trh, který pořádala organizace Hillersche Villa ve svém sídle v Žitavě, patřil mezi vrcholy letošního jara. V prostorách nádherné historické vily a jejího dvora proběhl bleší trh se vším, co k tomu patří. Takže došlo i na vtipné smlouvání a licitování, jak to můžeme znát z pravých orientálních bazarů. Atmosféru této akce můžete shlédnout ve videu na přiloženém odkazu. https://www.youtube.com/watch?v=TWXyMV9SGNQ&t=13s

Premiéra dokumentárního filmu Hranice.

První část dokumentárního filmu Hranice vznikala v letošním roce na české straně Šluknovského výběžku. Hlavním obsahem filmu je zachycení vzpomínek pamětníků, kteří na česko-německé hranici prožili většinu svého života. Autentické vyprávění nás provede známými místy a situacemi, ze kterých není bohužel jen veselo. Taková ale byla doba a my si ji můžeme, díky filmu Hranice, připomenout. Do tvorby a realizace filmu byli zapojeni, kromě zástupců „Sousedů“, také studenti Gymnázia Varnsdorf, historička Mgr. Klára Mágrová a filmový režisér Ruda Živec. Studenti byli nejprve proškoleni, jak se pamětníků správně dotazovat, dále byli seznámeni s filmovou technikou a hrubým scénářem. Německá část „Sousedů“ se chystá uvést svoji část filmu na konci letošního roku. 

Premiéra první části filmu Hranice proběhne 23. června od 17 hod, v kině Centrum Panorama, na adrese Západní 2617, Varnsdorf. Vstup na premiéru je zdarma, takže se jí mohou všichni sousedé zúčastnit. Pro německy mluvící sousedy bude připravena technika pro sledování filmu v jejich rodném jazyce.

Kontakt pro média: Josef Pešek; PR manager projektu; „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen”; jos.pesek1979@gmail.com

Web projektu: www.sousede-nachbarn.org 

Financování projektu: Projekt je podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Patron projektu: město Varnsdorf; www.varnsdorf.cz

Partner projektu: Valtenbergwichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

Das Projekt „Nachbarn“ ist in Arbeit und bereitet die Premiere des Films „Borders“ vor.
Das Projekt „Eine Welt, in der sich Nachbarn gegenseitig helfen“ war in diesem Frühjahr auf beiden Seiten der Grenze von Šluknov aktiv. Die Entwicklung grenzüberschreitender Beziehungen und neuer Partnerschaften mit anderen Organisationen gehören zu ihren wichtigsten Zielen. Zusätzlich zu dieser Haupttätigkeit bereitet „Neighbours“ die Veröffentlichung des ersten Teils eines eigenen Dokumentarfilms vor. Die Premiere des Films „Borders“ findet am 23. Juni um 17 Uhr im Kino Centrum Panorama in Varnsdorf statt. Der Eintritt zur Premiere ist frei.


Historisches Fenster, oder woher „Nachbarn“ kam
Das Projekt „Eine Welt, in der sich Nachbarn gegenseitig helfen“ begann im Januar letzten Jahres im Šluknov-Vorland und umfasst eine Reihe von Veranstaltungen auf beiden Seiten der Grenze. Hauptförderer des Projekts ist die Stadt Varnsdorf, Partner auf deutscher Seite ist der gemeinnützige Verein Valtenbergwichtel. Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Tschechische Republik – Freistaat Sachsen 2014-2020 gefördert. Das Hauptziel des Projekts „Eine Welt, in der sich Nachbarn gegenseitig helfen“ sind generationenübergreifende Verbindungen zwischen Nachbarn auf beiden Seiten der Grenze und die Entwicklung eines Netzwerks von gemeinnützigen Projekten in diesem Bereich. Eines der Instrumente, das die oben genannten Aufgaben in Zukunft unterstützen soll, ist eine intelligente Webanwendung. Sie wird bis Ende dieses Jahres auf den Markt kommen. Weitere Informationen über die App finden Sie hier https://seniore.org/


Projektaktivitäten und Netzwerkentwicklung.
In diesem Frühjahr hat „Neighbours“ mehrere erfolgreiche Veranstaltungen organisiert oder daran teilgenommen. Im März war es zum Beispiel ein Treffen im Seniorenclub „Fairy Tale“, das einen thematischen Vortrag über die Reise nach Santiago de Compostela beinhaltete. Ende April besuchten die „Nachbarn“ den Wohnpark Spreequelle in Ebersbach, wo die traditionelle Hexenverbrennung stattfand. Im Anschluss an die sehr erfolgreiche Veranstaltung fand ein Hexenmaskenwettbewerb statt, an dem einige Nachbarn teilnahmen. Der Maiflohmarkt, den der Verein Hillersche Villa an seinem Hauptsitz in Zittau veranstaltete, war einer der Höhepunkte in diesem Frühjahr. In der schönen historischen Villa und ihrem Innenhof fand ein Flohmarkt mit allem Drum und Dran statt. So wurde auch humorvoll gefeilscht und geboten, wie wir es von echten orientalischen Basaren kennen. Die Atmosphäre dieses Ereignisses können Sie in dem Video unter dem beigefügten Link sehen. https://www.youtube.com/watch?v=TWXyMV9SGNQ&t=13s

Die Premiere des Dokumentarfilms.
Der erste Teil des Dokumentarfilms Hranice wurde dieses Jahr auf der tschechischen Seite des Šluknov-Sporns gedreht. Der Hauptinhalt des Films sind die Erinnerungen von Zeitzeugen, die den größten Teil ihres Lebens an der tschechisch-deutschen Grenze verbracht haben. Die authentische Erzählung führt uns durch vertraute Orte und Situationen, die leider nicht nur fröhlich sind. Aber so war es, und wir können uns dank des Films Border daran erinnern. Neben den Vertretern der „Nachbarn“, Schülern des Varnsdorfer Gymnasiums, dem Historiker Mgr. Klára Mágrová und Filmregisseurin Ruda Živec. Die Schüler wurden zunächst darin geschult, wie man Zeugen richtig befragt, dann wurden sie in die Filmtechnik und das Rohdrehbuch eingeführt. Der deutsche Teil von „Neighbours“ wird seinen Teil des Films Ende dieses Jahres zeigen.


Die Premiere des ersten Teils des Films „Borders“ findet am 23. Juni um 17 Uhr im Kino Centrum Panorama in der Západní-Straße 2617 in Varnsdorf statt. Der Eintritt zur Premiere ist frei, so dass alle Nachbarn herzlich eingeladen sind, der Veranstaltung beizuwohnen. Für deutschsprachige Nachbarn werden Geräte zur Verfügung stehen, mit denen sie den Film in ihrer Muttersprache ansehen können.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *