Přeskočit na obsah
Domů » Novinky-nachrichten » Tisková zpráva 7: Film Hranice má za sebou premiéru a hledá mediální partnery

Tisková zpráva 7: Film Hranice má za sebou premiéru a hledá mediální partnery

Ve varnsdorfském kině Centrum Panorama proběhla koncem června premiéra první části dokumentárního snímku Hranice. Velkolepé premiéry filmu, který mapuje historii a osudy lidí žijících na česko-německé hranici, se zúčastnilo na čtyři stovky diváků. Projekt „Sousedé“, který film vytvořil, aktuálně hledá mediálního partnera pro jeho další šíření. 

Odkud se vzal projekt „Sousedé“ 

Svět, kde si sousedé pomáhají, jak zní celý název projektu, začal fungovat v lednu předloňského roku. Patronem projektu je město Varnsdorf a partnerem na německé straně je neziskový spolek Valtenbergwichtel. Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Hlavním cílem projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ je mezigenerační propojení sousedů na obou stranách hranice a rozvoj sítě neziskových projektů v této oblasti. Jedním z nástrojů, který má výše uvedenému v budoucnosti napomáhat, je chytrá webová aplikace. Její spuštění proběhne do konce letošního roku. Více o aplikaci je možné se dozvědět zde 

Dokumentární film jako most mezi současností a minulostí

Premiéry první části dokumentárního filmu Hranice, která proběhla v červnu kině Centrum Panorama, se zúčastnilo na čtyři stovky českých i německých diváků. Hranice zachycuje vzpomínky pamětníků, kteří na česko-německé hranici prožili většinu svého života. Během sledování Hranice se tedy ocitáme v blízkosti čtyř hlavních „herců“, respektive pamětníků. Jmenovitě se jedná o Barboru Hildebrandtovou, Olinu Richterovou, Annu Langr a Jaroslava Hockého. Všichni jsou rodáci ze Šluknovské oblasti a svým vyprávěním nás přenesou do časů, kdy nebylo těžké dostat se na hranu zákona za velmi absurdních okolností. Například za kontaktování svých příbuzných na německé straně nebo za převoz, za hranicemi zakoupeného, běžného zboží. Podobně laděných vzpomínek zaznamenává Hranice poměrně dost a celé dílo je tak velmi autentické. 

Mezigenerační projekt s ambicí televizního vysílání

Film Hranice se natáčel během letošního roku a na jeho vzniku se podíleli také studenti varnsdorfského gymnázia. Během samotného natáčení tak došlo ke zcela přirozenému propojení všech generací. Velkou oporou pro celý filmový štáb byla účast historičky Kláry Mágrové, která působila jako odborný garant. Je také nutno uvést, že celé natáčení filmu řídil režisér Ruda Živec za podpory členů projektu „Sousedé“.

„Sousedé“ aktuálně hledají mediálního partnera, který by pomohl s uvedením Hranice pro širší, například televizní publikum. V dnešní nelehké době je nutné si historické přešlapy stále připomínat a odvysílání Hranice se tak jeví jako vhodná příležitost. Vždyť odkud lépe čerpat inspiraci a poučení, než ze skutečných vzpomínek našich dědů a babiček.  

Kontakt pro média: Josef Pešek; PR manager projektu; „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen”; jos.pesek1979@gmail.com

Web projektu: www.sousede-nachbarn.org 

Financování projektu: Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. 

Patron projektu: město Varnsdorf; www.varnsdorf.cz

Partner projektu: Valtenbergwichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

Der Film Hranice wurde uraufgeführt und sucht Medienpartner

Ende Juni wurde der erste Teil des Dokumentarfilms Hranice (Die Grenze) im Kino Centrum Panorama in Varnsdorf uraufgeführt. Die spektakuläre Premiere des Films, der die Geschichte und das Schicksal der Menschen an der tschechisch-deutschen Grenze schildert, wurde von vierhundert Zuschauern besucht. Das Projekt „Nachbarn“, das den Film produziert hat, ist derzeit auf der Suche nach einem Medienpartner für die weitere Verbreitung des Films. 

Wie kam es zu dem Projekt „Nachbarn“? 

Eine Welt, in der sich Nachbarn gegenseitig helfen, so der vollständige Name des Projekts, startete im Januar letzten Jahres. Schirmherr des Projekts ist die Stadt Varnsdorf, Partner auf deutscher Seite ist der gemeinnützige Verein Valtenbergwichtel. Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus dem Kooperationsprogramm Tschechische Republik – Freistaat Sachsen 2014-2020 gefördert. Das Hauptziel des Projekts „Eine Welt, in der sich Nachbarn gegenseitig helfen“ ist die generationsübergreifende Verbindung von Nachbarn auf beiden Seiten der Grenze und die Entwicklung eines Netzwerks von gemeinnützigen Projekten in diesem Bereich. Eines der Werkzeuge, die in Zukunft dazu beitragen werden, ist eine intelligente Webanwendung. Sie wird bis Ende dieses Jahres gestartet. Weitere Informationen über die App finden Sie hier

Dokumentarfilm als Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit

Die Premiere des ersten Teils des Dokumentarfilms Hranice, die im Juni im Kino Centrum Panorama stattfand, wurde von vierhundert tschechischen und deutschen Zuschauern besucht. Der Film Hranice präsentiert Erinnerungen von Zeitzeugen, die den größten Teil ihres Lebens an der tschechisch-deutschen Grenze verbracht haben. So befinden wir uns bei der Beobachtung von Hranice in der Nähe der vier Hauptakteure, oder besser gesagt, der Zeitzeugen. Es handelt sich um Barbara Hildebrandt, Olina Richter, Anna Langer und Jaroslav Hocký. Sie alle stammen aus der Region Šluknov und führen uns mit ihren Erzählungen in eine Zeit zurück, in der es nicht schwer war, unter sehr absurden Umständen an den Rand des Gesetzes zu geraten. Zum Beispiel für die Kontaktaufnahme mit ihren Verwandten auf der deutschen Seite oder für den Transport von gängigen Waren, die auf der anderen Seite der Grenze gekauft wurden. Hranice hat eine ganze Reihe ähnlicher Erinnerungen aufgezeichnet, und das ganze Werk ist sehr authentisch.

Ein generationenübergreifendes Projekt mit der Ambition einer Fernsehsendung 

Der Film Hranice wurde in diesem Jahr gedreht und an dessen Entstehung waren auch die Schüler des Varnsdorfer Gymnasiums beteiligt. Bei den Dreharbeiten selbst kam es somit zu einer natürliche Vernetzung zwischen allen Generationen. Eine große Unterstützung für das gesamte Filmteam war die Teilnahme der Historikerin Klára Mágrová, die als fachkundige Expertin wirkte. Es sollte auch erwähnt werden, dass die gesamten Dreharbeiten des Films vom Regisseur Ruda Živec mit Unterstützung der Mitglieder des Projekts „Nachbarn“ geleitet wurden.

Die „Nachbarn“ sind derzeit auf der Suche nach einem Medienpartner, um den Film Hranice einem breiteren Publikum, z. B. im Fernsehen, bekannt zu machen. In den heutigen schwierigen Zeiten muss immer wieder an die historischen Verfehlungen erinnert werden, und so scheint die Sendung von Hranice eine geeignete Gelegenheit zu sein. Denn wo könnte man besser Inspiration und Lehren ziehen als aus den realen Erinnerungen unserer Großväter und Großmütter.  

Kontakt für Medien: Josef Pešek; PR Manager des Projektes „Svět, kde si sousedé pomáhají / Eine Welt, in der sich Nachbarn helfen”; jos.pesek1979@gmail.com

Webseite des Projektes: www.sousede-nachbarn.org 

Finanzierung des Projektes: Das Projekt wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und aus dem Kooperationsprogramm Tschechische Republik – Freistaat Sachsen 2014-2020 gefördert. 

Schirmherr des Projektes: die Stadt Varnsdorf; www.varnsdorf.cz

Partner des Projektes: Valtenbergwichtel e. V. ; www.valtenbergwichtel.de/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *