Přeskočit na obsah

Ekologický řemeslný workshop / Ekohandwerkworkshop

Ekologický workshop tvorby lužickosrbských dárkových předmětů se konal dne 8. června 2022 ve varnsdorfském klubu Pohádka. Účastnili se sousedé z širokého okolí, nehledě na místo bydliště i jazyk, kterým hovoří. Lektoři Gabriele a Manfred Forker přijeli z hornolužické Bischofswerdy. Ukázali jsme si, co znamená v praxi „druhý život věcí“. Hovoříme o ekologickém systému „reuse“, který nahrazuje konzumní systém výroby a nákupu.

Filmařský workshop / Filmworkshop

Společně se studenty Biskupského gymnázia Varnsdorf natáčíme příběhy o tom, co to znamenalo žít na hranici. Wir drehen Geschichten darüber, was es bedeutete, an der Grenze zu leben.

Angagierte Region / Angažovaný region

Workshop na téma Angažovaný region proběhl – vzhledem ke znovu obnovené pandemické situaci – online. Der Workshop zum Thema Angagierte Region fand – aufgrund der erneuten Pandemie-Situation – online statt.

Online úvodní konference / Eröfnungskonferenz online

Vzhledem ke (končící) covidové pandemii se úvodní konference projketu Svět, kde si sousedé pomáhají, konala online. Aufgrund der (beendenden) Covid-Pandemie fand die Einführungskonferenz des Weltprojekts, bei dem sich Nachbarn gegenseitig helfen, online statt.