Přeskočit na obsah

Závěrečná konference / Abschlusskonferenz

Na závěrečné konferenci jsme si shrnuli, co vše proběhlo a realizovali i vyhodnotili zpětnou vazbu účastníků našich akcí. Svělou zprávou je to, že jsou bez výjimky spokojeni, projekt jim přinesl nová přátelství a rozšířil obzory.

Auf der Abschlusskonferenz fassten wir zusammen, was alles stattgefunden und umgesetzt worden war, und werteten das Feedback der Teilnehmer unserer Veranstaltungen aus. Die gute Nachricht ist, dass sie ausnahmslos zufrieden sind, das Projekt hat ihnen neue Freundschaften gebracht und ihren Horizont geweitet.

Workshop Smartifikace Regionu: aplikace Seniore

Na workshopu, který se konal koncem listopadu 2022, jsme představili novou aplikaci Seniore a všechny její funkcionality.
Auf einem Workshop Ende November 2022 haben wir die neue Seniore-App mit all ihren Funktionalitäten vorgestellt.

Ekologický řemeslný workshop / Ekohandwerkworkshop

Ekologický workshop tvorby lužickosrbských dárkových předmětů se konal dne 8. června 2022 ve varnsdorfském klubu Pohádka. Účastnili se sousedé z širokého okolí, nehledě na místo bydliště i jazyk, kterým hovoří. Lektoři Gabriele a Manfred Forker přijeli z hornolužické Bischofswerdy. Ukázali jsme si, co znamená v praxi „druhý život věcí“. Hovoříme o ekologickém systému „reuse“, který nahrazuje konzumní systém výroby a nákupu.

Filmařský workshop / Filmworkshop

Společně se studenty Biskupského gymnázia Varnsdorf natáčíme příběhy o tom, co to znamenalo žít na hranici. Wir drehen Geschichten darüber, was es bedeutete, an der Grenze zu leben.

Angagierte Region / Angažovaný region

Workshop na téma Angažovaný region proběhl – vzhledem ke znovu obnovené pandemické situaci – online. Der Workshop zum Thema Angagierte Region fand – aufgrund der erneuten Pandemie-Situation – online statt.

Online úvodní konference / Eröfnungskonferenz online

Vzhledem ke (končící) covidové pandemii se úvodní konference projketu Svět, kde si sousedé pomáhají, konala online. Aufgrund der (beendenden) Covid-Pandemie fand die Einführungskonferenz des Weltprojekts, bei dem sich Nachbarn gegenseitig helfen, online statt.