Přeskočit na obsah

Tisková zpráva 2: svět, kde si sousedé pomáhají

Samotná myšlenka projektu SKSSP vznikla před více než dvěma lety v hlavě Michala Svobody, managera celého projektu a varnsdorfského rodáka. Od původního nápadu pomoci seniorům, kteří si o pomoc neřeknou, se Michal dostal až k vývoji webové aplikace. Tato aplikace měla sdružovat potřebné a dobrovolníky v rámci jedné lokality. Reálná praxe však původní záměr aplikace bohužel nenaplnila. Senioři nemají k podobným záležitostem technický přístup a zatím ani důvěru. Nicméně, původní myšlenka vzájemné prospěšnosti a sousedské pomoci žila dál. Propojení se s městem Varnsdorf bylo tedy logickým krokem, jak získat u širšího publika větší důvěryhodnost. Město Varnsdorf a jeho okolí tak získá pro své obyvatele skvělou nabídku nejrůznějších aktivit. 

Online úvodní konference / Eröfnungskonferenz online

Vzhledem ke (končící) covidové pandemii se úvodní konference projketu Svět, kde si sousedé pomáhají, konala online. Aufgrund der (beendenden) Covid-Pandemie fand die Einführungskonferenz des Weltprojekts, bei dem sich Nachbarn gegenseitig helfen, online statt.

Tisková zpráva 1: svět, kde si sousedé pomáhají

Svět, kde si sousedé pomáhají je česko-německý projekt překračující hranice Šluknovského výběžku a saské Oberlausitz. Je zaměřen na síťování sousedů a dobrovolnické aktivity, díky kterým se znovu vytváří komunita nehledě na státní hranici.

Eine Welt, in der sich Nachbarn gegenseitig helfen, ist ein tschechisch-deutsches Projekt, das die Grenzen zwischen dem Šluknov-Sporn und der sächsischen Oberlausitz überschreitet. Der Schwerpunkt liegt auf der Vernetzung zwischen Nachbarn und freiwilligen Aktivitäten, die die Gemeinschaft über nationale Grenzen hinweg wiederherstellen.