Přeskočit na obsah

Online úvodní konference / Eröfnungskonferenz online

Vzhledem ke (končící) covidové pandemii se úvodní konference projketu Svět, kde si sousedé pomáhají, konala online. Aufgrund der (beendenden) Covid-Pandemie fand die Einführungskonferenz des Weltprojekts, bei dem sich Nachbarn gegenseitig helfen, online statt.