Přeskočit na obsah

Závěrečná konference / Abschlusskonferenz

Na závěrečné konferenci jsme si shrnuli, co vše proběhlo a realizovali i vyhodnotili zpětnou vazbu účastníků našich akcí. Svělou zprávou je to, že jsou bez výjimky spokojeni, projekt jim přinesl nová přátelství a rozšířil obzory.

Auf der Abschlusskonferenz fassten wir zusammen, was alles stattgefunden und umgesetzt worden war, und werteten das Feedback der Teilnehmer unserer Veranstaltungen aus. Die gute Nachricht ist, dass sie ausnahmslos zufrieden sind, das Projekt hat ihnen neue Freundschaften gebracht und ihren Horizont geweitet.

Den se sousedskou muzikou (Seniordisco)

Muzika k sousedským vztahům odnepaměti patří. Co by to bylo za sousedy, kdyby si spolu jednou za čas pěkně nezatancovali. V česko-německém pohraničí však na takovéto akce už zhruba 100 let nejsme zvyklí, byť přeshraniční zábavy ještě na začátku minulého století tu nebyly ničím nevídaným. Tuto tradici se nám daří obnovit. Musik war schon immer ein Teil der Nachbarschaftsbeziehungen. Was wären sie für Nachbarn, wenn sie nicht ab und zu miteinander tanzen würden? In der tschechisch-deutschen Grenzregion sind wir jedoch seit etwa 100 Jahren nicht mehr an solche Veranstaltungen gewöhnt, auch wenn grenzüberschreitende Unterhaltung zu Beginn des letzten Jahrhunderts keine Seltenheit war.

Workshop Smartifikace Regionu: aplikace Seniore

Na workshopu, který se konal koncem listopadu 2022, jsme představili novou aplikaci Seniore a všechny její funkcionality.
Auf einem Workshop Ende November 2022 haben wir die neue Seniore-App mit all ihren Funktionalitäten vorgestellt.

Den Sv. Martina / Skt. Martinstag

11.11. je den Svatého Martina. Tradice jeho oslav vymizela za komunismu, ale na mnoha místech se ji úspěšně daří obnovovat. jedním z takových míst je severočeský Varnsdorf. Pravděpodobně jediné město na světě, v němž svatý Martin na bílém koni přijede až k oltáři v kostele. Ale to není jedinou zvláštností. Svatomartinské rohlíčky napekli senioři nikoliv pouze místní, ale společně se svými sousedy – seniory z okolních německých obcí v rámci společného odpoledne v klubu seniorů Pohádka. Kostel byl narvaný k prasknutí a naši senioři neumožnili nikomu vyjít z něj ven, aniž by alespoň jeden rohlíček ochutnal. Jako dík je připraveno na faře ještě malé pohoštění, kde mohou seniorští „pracanti“ z obou stran hranice náležitě vydechnout.

Der 11.11. ist der St. Martinstag. Unter dem Kommunismus verschwand die Tradition des Festes, aber vielerorts wurde sie erfolgreich wiederhergestellt. Wahrscheinlich die einzige Stadt der Welt, in der St. Martin auf einem weißen Pferd zum Altar in der Kirche reitet. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit. Die Martinsbrötchen wurden von den Senioren nicht nur vor Ort gebacken, sondern zusammen mit ihren Nachbarn – Senioren aus den benachbarten deutschen Dörfern – an einem gemeinsamen Nachmittag im Seniorenclub Pohádka. Die Kirche war zum Bersten voll, und unsere Senioren ließen niemanden gehen, ohne mindestens ein Brötchen probiert zu haben. Als Dankeschön wurde im Pfarrhaus ein kleiner Leckerbissen vorbereitet, bei dem die älteren „Arbeiter“ von beiden Seiten der Grenze ordentlich durchatmen konnten.
Traditionell nehmen wir an einer wichtigen Veranstaltung in unserer Lausitzer Grenzregion teil. Gemeinsam mit unseren Nachbarn begehen wir das Fest des Heiligen Martin. Unter anderem durch das Backen traditioneller St. Martinsbrötchen. In diesem Jahr haben wir unsere deutschen Nachbarn aus Neukirch / Lausitz, Ebersbach und Oberoderwitz zum Backen in den Seniorenclub Pohádka eingeladen. Die tschechischen Senioren bereiteten ihren Nachbarn eine schöne Überraschung in Form von Nachmittagskaffee und einer Reihe von selbst gebackenen Köstlichkeiten. Damit niemand beim Brötchenbacken Hunger leiden muss. Der Teig samt Zutaten wurde vom Pfarrer in seiner (ungewöhnlichen) Bayern München-Schürze gesegnet.
Kennen Sie das Gefühl, wenn Ihre Nachbarn Sie mit etwas Unerwartetem überraschen? Das erlebten die Nachbarn – Senioren aus Neukirch und Varnsdorf -, als sie zu einem gemeinsamen Nachmittag bei oberlausitzer Handwerkstradition in das Dorf Großdrebnitz bei Bischofswerda eingeladen wurden. Wir können natürlich Garn weben, aber meterlange Königskronen aus Getreideähren (die dann Teil der allegorischen Streitwagen sind) herzustellen, ist eine Fähigkeit, die wir bisher nicht hatten. Und noch etwas Interessantes: Obwohl wir nur ein paar Dutzend Minuten voneinander entfernt wohnen, wussten wir überhaupt nichts voneinander. Ein Besuch und wir wissen, dass wir uns wiedersehen wollen.

Svatomartinské rohlíčky / Skt. Martins Brötchen

tradičně se účastníme významné události v našem lužickém pohraničí. Společně se sousedy obnovujeme svátek Sv. Martina. Mimo jiné tím, že pečeme tradiční svatomartinské rohlíčky. Letos jsme při příležitosti pečení v klubu seniorů Pohádka pozvali německé sousedy z Neukirch /Lausitz, Ebersbachu i Oberoderwitz. Čeští senioři připravili svým sousedům milé překvapení ve formě připravené odpolední kávy a množství napečených pochutin, které sami vyprodukovali. Aby při tom pečení rohlíčků neměl nikdo hlad. Těsto včetně jeho ingrediencí posvětil pan farář v (netradiční) zástěře Bayernu Mnichov.

Traditionell nehmen wir an einer wichtigen Veranstaltung in unserer Lausitzer Grenzregion teil. Gemeinsam mit unseren Nachbarn begehen wir das Fest des Heiligen Martin. Unter anderem durch das Backen traditioneller St. Martinsbrötchen. In diesem Jahr haben wir unsere deutschen Nachbarn aus Neukirch / Lausitz, Ebersbach und Oberoderwitz zum Backen in den Seniorenclub Pohádka eingeladen. Die tschechischen Senioren bereiteten ihren Nachbarn eine schöne Überraschung in Form von Nachmittagskaffee und einer Reihe von selbst gebackenen Köstlichkeiten. Damit niemand beim Brötchenbacken Hunger leiden muss. Der Teig samt Zutaten wurde vom Pfarrer in seiner (ungewöhnlichen) Bayern München-Schürze gesegnet.
Kennen Sie das Gefühl, wenn Ihre Nachbarn Sie mit etwas Unerwartetem überraschen? Das erlebten die Nachbarn – Senioren aus Neukirch und Varnsdorf -, als sie zu einem gemeinsamen Nachmittag bei oberlausitzer Handwerkstradition in das Dorf Großdrebnitz bei Bischofswerda eingeladen wurden. Wir können natürlich Garn weben, aber meterlange Königskronen aus Getreideähren (die dann Teil der allegorischen Streitwagen sind) herzustellen, ist eine Fähigkeit, die wir bisher nicht hatten. Und noch etwas Interessantes: Obwohl wir nur ein paar Dutzend Minuten voneinander entfernt wohnen, wussten wir überhaupt nichts voneinander. Ein Besuch und wir wissen, dass wir uns wiedersehen wollen.

Řemeslné odpoledne / Bastelnachmittag – Bischofswerda (DE)

Znáte ten pocit, kdy vás sousedé něčím nečekaně překvapí? Takový totiž zažili sousedé – senioři z Neukirchu a Varnsdorfu, když byli pozváni na společné odpoledne, strávené nad místními řemesly dle hornolužické tradice ve vsi Grossdrebnitz nedaleko města Bischofswerda. Tkát přízi samozřejmě umíme, ale vytvářet metrové královské koruny z obilných klasů (které jsou poté součástí alegorických vozů), takové schopnosti jsme dosud neměli. A další věc je zajímavá – přestože bydlíme pár desítek minut od sebe, vůbec jsme o sobě nevěděli. Stačila jedna návštěva a už víme, že se chceme potkat znovu.

Kennen Sie das Gefühl, wenn Ihre Nachbarn Sie mit etwas Unerwartetem überraschen? Das erlebten die Nachbarn – Senioren aus Neukirch und Varnsdorf -, als sie zu einem gemeinsamen Nachmittag bei oberlausitzer Handwerkstradition in das Dorf Großdrebnitz bei Bischofswerda eingeladen wurden. Wir können natürlich Garn weben, aber meterlange Königskronen aus Getreideähren (die dann Teil der allegorischen Streitwagen sind) herzustellen, ist eine Fähigkeit, die wir bisher nicht hatten. Und noch etwas Interessantes: Obwohl wir nur ein paar Dutzend Minuten voneinander entfernt wohnen, wussten wir überhaupt nichts voneinander. Ein Besuch und wir wissen, dass wir uns wiedersehen wollen.

Mandau Jazz Hainewalde

Často vytváříme různé věci, učíme se řemeslům, pomáháme, kde to jen lze. Proto je někdy pěkné se prostě jen se sousedy posadit a poslechnout si libé tóny špičkového hudebního tělesa. Přesně tak se stalo, když se setkali sousedé – senioři z Varnsdorfu, Neukirchu i Ebersbachu na jinak veřejnosti nepřístupném zámku v Hainewalde. Byla pro ně připravena speciální prohlídka a poslech koncertu v rámci známého sousedského festivalu Mandava Jazz.
Wir basteln oft, lernen Kunsthandwerk und helfen, wo wir können. Deshalb ist es manchmal schön, sich einfach mit den Nachbarn hinzusetzen und den lieblichen Klängen eines erstklassigen Musikensembles zu lauschen. Genau das geschah, als sich Nachbarn – Senioren aus Varnsdorf, Neukirch und Ebersbach – auf dem sonst unzugänglichen Schloss in Hainewald trafen. Im Rahmen des bekannten Mandava Jazz Festivals wurde für sie eine spezielle Tournee und ein Konzert vorbereitet.

Herbfest / podzimní festival Lebenstraume Neugersdorf

Naši sousedé a díky projektu i dobří přátelé ze spolku Lebenstraume Neugersdorf nás přivítali ve své domovině, kde zrovna pořádali Podzimní festival. Účastnili jsme se stánkového prodeje i souvisejících atrakcí, ale předně jsme si se sousedy prohlédli jejich komunitní zahradu. Poté nás vzali k sobě na kávu a dort a pěkné nedělní odpoledne jsme ukončili návštěvou muzea místní bývalé textilní fabriky.

Unsere Nachbarn und dank des Projekts auch gute Freunde vom Verein Lebenstraum Neugersdorf haben uns in ihrer Heimat empfangen, wo sie gerade das Herbstfest veranstalteten. Wir nahmen am Standverkauf und den damit verbundenen Attraktionen teil, aber zuerst besuchten wir den Gemeinschaftsgarten der Nachbarn. Dann führten sie uns zu Kaffee und Kuchen zu sich und wir ließen einen schönen Sonntagnachmittag mit einem Besuch im Museum der örtlichen ehemaligen Textilfabrik ausklingen.

Tour de Zeleňák

Děti a senioři, Češi a Němci, jeden cyklistický závod ve Šluknovském výběžku. To jsou společné jmenovatele dětských závodů Tour de Zeleňák, kterého jsme se s projektem Sousedé-Nachbarn účastnili 3. září v Rumburku. Senioři a dobrovolníci z obou stran hranice pomohli s organizací dětských závodů a slunné odpoledne v Rumburku jsme si všichni náležitě užili.

Parkmarathon Krásná Lípa

Co mají společného maraton a senioři? To byste se divili! Na terénním „parkamaratonu“ v Krásné lípě – srdci Národního parku České Švýcarsko senioři nejenže běhají. Potkáte je na občerstvovacích stanicích i na nepřehledných místech, kde vám pomohou s orientací. A pokud běžíte, tak věřte, že velkou část pamlsků, kterými po cestě doplníte cukry, napekli právě senioři z blízkého okolí. To všedíky projektu Svět, kde si sousedé pomáhají, jenž je Cross Parkmaratonu Krásná lípa již tradičně partnerem.